Pas på skimmelsvamp når du køber hus

Mange har ikke skimmelsvamp i hovedet, når de kigger på ny bolig. Man læser tilstandsrapporten og fokuserer på de respektive K1, K2 og K3, som der er. Men såfremt der er en utæthed (uanset alvorsgrad) kan man risikere at der med tiden dannes skimmelsvamp som kræver et stort arbejde og besvær at få fjernet. Har du mistanke til at fugt kan medføre bakterier, så sørg for at få det undersøgt inden du køber huset. På denne måde kan du undgå besværet hvis ikke huset er det værd.

Tegn en forsikring når du køber hus så du er dækket imod skimmelsvamp

Udgifterne forbundet med at udbedre skaderne efter skimmelsvamp kan snildt løbe op i 6 cifrede beløb og kan I mange tilfælde kræve genhusning. Så derfor over nøje om det ikke er en god idé at tegne en ejerskifte forsikring så du/I er dækket. For skulle I så være så uheldige at have svampen, så skal I, i det mindste ikke slås med de økonomiske problemstillinger forbundet med sådan et angreb. Det bedste råd er dog at undlade at købe en ejendom hvis der er mistanke om skimmelsvamp.

Skimmelsvamp skal tages meget alvorligt

Et svampe og bakterie angreb skal tages meget alvorligt da det kan have fatale følgevirkninger specielt hvis der er børn i husstanden. Så har I mistanke til skimmelsvamp skal I få dette undersøgt med det samme. Skimmelsvamp kan medføre træthed, nedsat energi, koncentrationsbesvær, åndedrætsbesvær, nedsat åndedrætskræft, problemer med iltoptagelsen, og mange andre. Så har I en utæthed og oplever nogle af disse gener så sørg for at få det undersøgt med det samme. Voksne kan blive invalide af alvorlige angreb og børn kan få hæmmet deres vækst og få bremset deres udvikling. Derfor skal det tages meget alvorligt og husk det er ikke altid man kan se angrebet da det kan være skjult på loftet eller i skunken.